IGNACY FRIEDMAN COMPLETE SONGS TT: 79’41” © 2021– ℗2021 Recorded:2021

 

 

Label : Acte Préalable

Szymon Chojnacki - bass-baritone

Şen Acar - soprano

Jakub Tchorzewski - piano

 

ENG

 

Not every forgotten composer is so lucky as to have his music rediscovered after a long time by outstanding performers. After more than a century, hitherto unknown songs of Ignacy Friedman are once again given opportunity to enchant their listeners, thanks to the extraordinary interpretation and unusual musical sensitivity of three artists - Şen Acar, Szymon Chojnacki and Jakub Tchorzewski, who took upon themselves the daunting task of finding the scores and recording world premiere versions of this repertoire.

 

Dr hab. Jolanta Guzy-Pasiak, Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

 

 

 

GER

 

Nicht jeder vergessene Komponist hat das Glück, dass seine Musik nach langer Zeit von herausragenden Interpreten entdeckt wird. Friedmans heute unbekannte Lieder haben dieses Glück dank der außergewöhnlichen Interpretation und der ungewöhnlichen musikalischen Sensibilität der Künstler – Şen Acar, Szymon Chojnacki und Jakub Tchorzewski, die sich die ehrgeizige Aufgabe gestellt haben, die Noten für die phonographische Weltpremiere dieses Repertoires aufzufinden.

 

Dr hab. Jolanta Guzy-Pasiak, Institut für Kunst an der polnischen Akademie der Wissenschaften

 

 

PL

 

Nie każdy zapomniany twórca ma to szczęście, by po długim czasie jego muzyka była odkrywana przez wybitnych wykonawców. Nieznane współcześnie pieśni Ignacego Friedmana mają szansę po ponad stu latach ponownie olśnić słuchaczy dzięki niezwykłej interpretacji i niecodziennej wrażliwości muzycznej artystów – Şen Acar, Szymona Chojnackiego i Jakuba Tchorzewskiego, którzy podjęli się ambitnego zadania odnalezienia nut i nagrania światowych premier fonograficznych tego repertuaru.

 

 

Dr hab. Jolanta Guzy-Pasiak, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

1 CD Album Ignacy Friedman Songs

12,50 €

  • verfügbar
  • 5 - 8 Tage Lieferzeit1